EĞİTİM HİZMETLERİ

İŞ SAĞLIĞI ve  GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

“İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede;

  • a.Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması”

(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 4/a)

             “(1) İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle;       işe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi hâlinde veya yeni teknoloji uygulanması hâlinde verilir. Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni risklere uygun olarak yenilenir, gerektiğinde ve düzenli aralıklarla tekrarlanır.”

(6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde 17/1)

İşyerlerinde sağlıklı ve güvenlikli bir ortam oluşturmak için, çalışanlara aşağıdaki konuları içeren "İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri" verilmesi sağlanmalıdır. Çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen periyotlar içinde;

Az tehlikeli işyerleri için en az 8 saat,

Tehlikeli işyerleri için en az 12 saat,

Çok tehlikeli işyerleri için en az 16 saat,

olarak aşağıda belirtilen eğitimler verilir.

1. Genel Konular

Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler

Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları

İşyeri temizliği ve düzeni2. Sağlık Konuları

Meslek hastalıklarının sebepleri

Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması

Biyolojik ve psiko-sosyal risk etmenleri

İlkyardım3. Teknik Konular

Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri

Elle kaldırma ve taşıma

Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma

İş ekipmanlarının güvenli kullanımı

Ekranlı araçlarla çalışma

Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri

İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması

Güvenlik ve sağlık işaretleri

Kişisel koruyucu donanım kullanımı

İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü

Tahliye ve kurtarma

İLK YARDIM EĞİTİMİ

    2 günlük Temel ilkyardım eğitimleri, konu ve içerikleri bakımından Standart ilkyardım ile aynı olmakla beraber süresi 16 saattir.

    İnteraktif , erişkin tip eğitim tekniklerinin kullanıldığı, ön test ve son testlerin uygulandığı , eğitim sonunda Sağlık Bakanlığı yetkililerinin yaptığı teorik ve pratik sınav sonunda başarılı olanlara ilkyardımcı kimliği ve sertifikası verilmektedir.

EĞİTİM KONULARI

GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ: Teorik Pratik

HASTA / YARALININ VE OLAY YERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TEMEL YAŞAM DESTEĞİ

KANAMALARDA İLKYARDIM

YARALANMALARDA İLKYARDIM

YANIK, DONMA VE SICAK ÇARPMALARINDA ILKYARDIM

KIRIK, ÇIKIK VE BURKULMALARDA İLKYARDIM

BİLİNÇ BOZUKLUKLARINDA İLKYARDIM

ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM

HAYVAN ISIRMALARINDA İLKYARDIM

GÖZ, KULAK VE BURUNA YABANCI SİCİM KACMASINDA İLKYARDIM

BOĞULMALARDA İLKYARDIM

HASTA/YARALI TAŞIMA TEKNİKLERİ

 UYGULAMALI/TATBİKATLI YANGIN EĞİTİMİ

Yangın çıkması muhtemel yerler belirlenir.

Yangınla mücadele malzemeleri standartlara uygun olarak seçilir.

Acil kaçış yolları belirlenerek gerekli levhalarla işaretlenir.

Yangınla mücadele malzemelerinin tamamı periyodik olarak kontrol edilir.

Acil kaçış yollarının ve yangınla mücadele ekipmanlarının bulunduğu "Acil Kaçış Planı" hazırlanması sağlanır.

İŞYERİ ORTAM ÖLÇÜMLERİ

  • İÇ ORTAM ÖLÇÜMLERİ
  •                 Ortam Gürültü Ölçümü
  •                Titreşim Ölçümü
  •                Toz Ölçümleri
  •                Aydınlatma Ölçümü
  •                Yanıcı Parlayıcı Gaz Ölçümü
  •                Elektrik Panosu ve Paratoner Uygunluk Ölçümleri vs