OSGB HİZMETLERİ

İş Güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek

İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak

Yıllık Çalışma Planı hazırlamak

Eğitim Planı hazırlamak

İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak

Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak

Risk Değerlendirmesi yapmak

Acil Durum Planı hazırlamak

Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak

İç Yönetmelik hazırlamak

İş kazası sonrasında Kaza Kök Neden Analiz Formunu düzenlemek

Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak

Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek

Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarını belirlemek

Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak

Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek

Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirlemek

Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak

Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak

Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak

Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek

Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek

İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek

Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek

Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek

İŞYERİ HEKİMLİĞİ HİZMETİ

İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak

Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak

Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek

İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak

İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak

İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak

Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak

İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak

İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak

Gece vardiyaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak

İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek

Yıllık çalışma planı hazırlamak

 SAĞLIK PERSONELİ HİZMETİ

İş sağlığı hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak.

Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak.

Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak.

İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak.

Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak.

İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışmak.

İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek.

İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.