İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
 • İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
 • ) İŞYERİ HEKİMLİĞİ HİZMETİ

  ) İŞYERİ HEKİMLİĞİ HİZMETİ

  • İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
  • Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak
  • Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek
  • İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak
  • İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak
  • İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak
  • Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak
  • İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak
  • İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak
  • Gece vardiyaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak
  • İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek
  • Yıllık çalışma planı hazırlamak